Háttértárak

Mágneses adathordozók

A mágneses adatrögzítés azon alapul, hogy egy permanens mágnes anyagot különbözõ irányba mágnesezik, az egyik iránynak az 1 , a másiknak a 0 felel meg. Az információ felírására egy vasmagos tekercset gyûrûbe hajlítanak, a két vége között kis légrést hagyva. A tekercsbe áramot vezetve a mágneses erõvonalak csak a légrésben lépnek ki a vasmagból, így kis területen nagy mágneses tér jön létre. Ha a légrés közelébe ferromágnest teszünk, a mágneses tér ezt megmágnesezi. Ha a ferromágneses anyagot elvesszük a légrés elõl, mágnesezettsége akkor is megmarad.

9. ábra Gyûrû alakú vasmagos tekercs

Az információ visszaolvasásához a mágneses indukciót használják. A tekercsbe nem vezetnek áramot, hanem a megmágnesezett anyagot mozgatják elõtte. Ekkor a tekercsben a mágnesezettségnek megfelelõ irányú áram indukálódik.

A gyakorlatban egy nem mágnesezhetõ (pl. mûanyag) alapra viszik fel a vékony ferromágneses réteget, ez a mágneses adathordozó, a vasmagos tekercs pedig az író - olvasó fej. Az adathordozó felület állandó mozgásban van a fej elõtt. A legelterjedtebb mágneses adathordozók a különbözõ mágneslemezek.

A lemezfelületek logikailag koncentrikus körökre oszlanak, ezeket a köröket sávoknak nevezzük. Egy-egy sávra egyforma adatmennyiség írható fel, függetlenül attól, hogy a lemez szélén, vagy a közepén helyezkedik-e el. A sávok szektorokra oszthatók, ezek azonos számú byte-ot tartalmaznak. A sávok és a szektorok címezhetõk, ami azt jelenti, hogy az író-olvasó fejet a megfelelõ sávra és szektorra lehet pozícionálni, így a mágneslemezek gyors adatelérést biztosítanak. A sávra történõ pozícionálást általában a fej mozgatásával érik el, míg a szektorra való ráállást a lemez forgása biztosítja.

A személyi számítógépekben egy vagy két merevlemezt (winchester) szoktak elhelyezni. A winchester táraknál egy, vagy több merev mágneslemez helyezkedik el egy légmentesen lezárt tokban. Az összes mechanikus alkatrész a tokon belül van, por, szennyezõdés nem kerülhet a tokba. A legelterjedtebb winchester tárak kapacitása 80 Mbyte és 1 Gbyte között van. A merevlemez a gép bekapcsolásakor forogni kezd, és csak a gép kikapcsolásakor áll meg. A merevlemez, bár külsõ tároló, általában a számítógép dobozán belül található, de különálló egységként is csatlakoztatható a számítógéphez. A winchesterek a számítógépbe többnyire be vannak építve, nem cserélhetõk. A cserélhetõ winchestereknél két féle megoldást alkalmaznak, vagy csak a lemez, vagy lemezek vannak a mozgatható részben, s a fejek és az elektronika a gépben található, vagy a cserélhetõ lemezcsomag tartalmazza az egész mechanikát és az elektronika nagy részét is.

A másik, széles körben használt adathordozó a hajlékony lemez (floppy). Itt a mágneses felület hordozóanyaga egy hajlékony mûanyag lap. A lemezegységbe (floppy meghajtó) helyezve, ha eléri a kívánt fordulatszámot, a tehetetlenség hatására úgy viselkedik, mintha merevlemez lenne. A floppy meghajtó többnyire szintén a számítógép dobozában található, általában a doboz elején van az a nyílás, ahova a floppy lemezt kell betenni. A floppykat papír, vagy mûanyag védõ tokba helyezik a gyártásnál. Ebbõl a tokból nem szabad kivenni. Többféle méretû és írássûrûségû floppy van forgalomban. A legelterjedtebbek a következõk:

- 5.25 hüvelykes 360 kbyte kapacitású (Double Density)

- 5.25 hüvelykes 1.2 Mbyte kapacitású (High Density)

mini floppy:

- 3.5 hüvelykes 720 Kbyte kapacitású (Double Density)

- 3.5 hüvelykes 1.40-1.44 Mbyte kapacitású (High Density)

A floppy jobb oldalán van egy kis nyílás, ez az írásengedélyezõ nyílás. Az 5.25 hüvelykes floppy lemezen ha leragasztjuk ezt a nyílást a floppy dobozában található erre a célra szolgáló kis etikettel, akkor nem lehet a floppy lemezre írni. A mini floppy esetén ezt a nyílást egy kis tolóka segítségével lehet lezárni. Itt a zárt állapot az, amelyik engedélyezi az írást. Az írás letiltásával megvédhetjük a floppy lemezen tárolt fontos információkat a véletlen törléstõl, vagy felülírástól.

Mind a winchestereket, mind a floppykat az elsõ felhasználás elõtt meg kell formázni. A formázás jelöli ki a sávokon belül a szektorokat, továbbá ellenõrzi a sávok használhatóságát. Az esetleges hibás sávok helyett tartalék sávot jelöl ki. Ha számítógépet vásárolunk, a benne található merevlemez már általában meg van formázva, és bizonyos software-ket is tartalmaz. Formázott floppy lemezeket is árusítanak, ez a dobozon fel van tüntetve (formatted).

Nagymennyiségû adat mentésére (biztonsági másolat készítésére) szolgálnak a streamerek, amelyek mágnesszalagos háttértárak. A mágnesszalag kazettában van elhelyezve, a magnókazettához hasonló módon. Kapacitásuk 10 Mbyte-tól több Gbyte-ig terjed. A streamer egység külön perifériaként is csatlakoztatható a számítógéphez, de bele is építhetõ.

Optikai adattárolók

Az optikai adattárolók közül a legelterjedtebb a CD-ROM. Az 1.2 mm vastagságú polikarbonát lemezre gyárilag égetik rá az információt. Ezt a számítógéphez kapcsolt olvasó-berendezés lézersugár segítségével olvassa ki. A CD-ROM lényegesen lassabb, mint a merevlemez, de nagyon nagy mennyiségû adat tárolható rajta (több mint 500 Mbyte) , mivel sokkal nagyobb a felírási sûrûsége. A CD-ROM elektronikus könyvként használható.

A CD-WORM egyszer írható és tetszõlegesen sokszor olvasható optikai tároló, a CD-EOD pedig törölhetõ és újraírható. Tárolókapacitása kb. fele a CD-ROM lemezekének. Ez a technológia ma még elég drága.

10. ábra A tárolókapacitások összehasonlítása
 
Elõzõ fejezet
Tartalomjegyzék
Következõ fejezet