Ellenõrzõ kérdések

Sorolja fel a legelterjedtebb alkalmazástípusokat a számítástechnika területén!
Mik az információ alapegységei?
Sorolja fel a számítógép legfontosabb építõelemeit!
Mi a vezérlõ egység és annak feladata?
Mi a központi feldolgozó egység és annak feladata?
Mi a memória egység és annak feladata?
Mi a be- és kimeneti egység és annak feladata?
Mi a program?
Jelemezze a ROM memóriát!
Jelemezze a RAM memóriát!
Hasonlítsa össze a ROM és a RAM memóriát!
Csoportosítsa a számítógépeket teljesítményük szerint!
Ismertesse az IBM PC típusú számítógépek mikroprocesszorait!
Mit jelent a számítástechnikában a kompatibilitás fogalma?
Milyen területekre osztható az IBM PC típusú számítógépek memóriája?
Mit nevezünk perifériának?
Mit nevezünk megszakítási rendszernek?
Ismertesse a legfontosabb perifériákat!

Ajánlott irodalom:
Abonyi Zsolt: PC hardwer kézikönyv, ComputerBooks, Budapest, 1992
Dr. Pajor Gábor : Az IBM PC-rõl alapfokon, A hardware, LSI Oktatóközpont, A Mikroelektronika Alkalmazásáért Alapítvány, Budapest, 1991
 

Elõzõ fejezet
Tartalomjegyzék
Következõ fejezet