Az operációs rendszert kiegészítõ rendszerprogramok

Norton Commander

A Norton Commander a könyvtár- és file-kezelést könnyíti meg. Lenyíló menük és a funkcióbillentyûk használatával bejárhatjuk a könyvtárakat, listázhatjuk, törölhetjük, másolhatjuk, vagy éppen átnevezhetjük a file-okat. A Norton Commander-bõl menüvezérelten hívhatók a Norton Utilities funkciói. A Norton Utilities programcsomag hasznos információkat szolgáltat a hardware-rõl, a software-rõl, a processzor és a merevlemez sebességérõl. Továbbá logikailag javítja a merevlemez fizikai és logikai hibáit, helyreállítja a hibás floppy-kat, a megrongálódott, vagy tévesen törölt állományokat.

A Norton Commander használatához az NC.EXE programot kell elindítani. A képernyõn két ablak jelenik meg, ezeket paneleknek hívjuk. A panel tetején kiíródik, hogy az ablakban melyik meghajtó melyik könyvtárának tartalomjegyzékét látjuk. A két panel közül az egyik az aktív panel, ez azt jelenti, hogy ott az aktuális meghajtó aktuális könyvtárának tartalomjegyzéke látható. A panelek között a TAB billentyû segítségével tudunk váltani. A panelen belül a fel- és lefelé nyilak, valamint a Page Up és Page Down billentyûkkel pozícionálhatunk. A könyvtárváltáshoz a kívánt könyvtár nevére kell pozícionálni, majd egy ENTER-t ütni. A hierarchiában felfelé lépni úgy lehet, hogy a .. (két pont) -ra pozícionálunk, majd egy ENTER-t ütünk.

Az F9 billentyû leütésére a panelek felett egy menüsor jelenik meg. A LEFT és a RIGHT menüpont tartalma megegyezik, az egyikük a baloldali, másikuk a jobboldali panelre vonatkozik. A menüpontok segítségével beállíthatjuk, hogy milyen formában és rendezettségben kívánjuk a tartalomjegyzéket megtekinteni.

A COMMANDS menü legfontosabb pontja a Find File, amelynek segítségével file-okat tudunk megkeresni. A file megadásakor a * és a ? helyettesítõ karaktereket is alkalmazhatjuk.

File-okat másolhatunk, vagy átmozgathatunk az egyik panelrõl a másikra.

Az aktuális panelen az F7 billentyû segítségével új könyvtárat hozhatunk létre. File, vagy könyvtár törlésére az F8 billentyû szolgál. A Norton Commanderbõl az F10 billentyûvel lehet kilépni.

MS-WINDOWS

Az MS-Windows szintén a Microsoft cég által fejlesztett software-eszköz. Ez egy olyan program, amely operációs rendszer funkciókkal rendelkezik. Lehetõvé teszi, hogy a számítógépen egyszerre több program fusson, osztozva a processzor munkaidején és esetleg kapcsolatot tartva egymással. Azonban ezzel a lehetõséggel csak a speciálisan a Windows-hoz kifejlesztett programok tudnak élni. A Windows áttekinthetõ grafikus felhasználói felületet biztosít. Mûködése során ablakok jelennek meg a képernyõn, a programokkal és a dokumentum szövegekkel ezekben az ablakokban dolgozhatunk. Amikor egy ablak csukva van, akkor a csukott ablakot a képernyõn egy piktogram szimbolizálja, melyet ikonnak hívunk. Az ikon általában informál arról is, hogy az ablakot milyen funkcióra használhatjuk. Az ablakok és az ikonok szolgálnak arra, hogy a különbözõ programokat elindítsuk a Windows felügyelete alatt. Minden megnyitott ablak, illetve programja használatát egy legördülõ menürendszer is segíti. A Windows rendszerhez többek között szövegszerkesztõ, rajzoló és állománykezelõ programok is tartoznak.

A Windows rendszer használata nagyobb kiépítettségû hardware-t igényel, mintha csak a DOS rendszert használnánk. A grafikus felület miatt VGA monitorra van szükség, legalább 4 Mbyte RAM memóriára, és elegendõ szabad területre a winchesteren. A Windows protected módban fut, így sokkal jobban kihasználja a processzor lehetõségeit, mint a DOS. Ez különösen a multitasking esetén érvényesül.

A Windows billentyûzettel is kezelhetõ, de sokkal kényelmesebb, ha egeret használunk hozzá.

A Windows eredetileg angol nyelvû, azonban elkészítették a nemzeti nyelvû változatait is, így magyar nyelvû Windows is létezik. Ebben a menüpontok szövege, a gombok feliratai, az üzenetek és a segítõ szövegek magyar nyelven jelennek meg.

A Windows használatáról számos könyv jelent meg, megtanulásához segítséget nyújt a saját Tutorial-ja (tankönyve), amely a Help (Segítõ) menübõl indítható el.

A Windowst a WIN.COM program indítja el. Ezután a képernyõn megjelenik a teljes képernyõt kitöltõ munkaasztal. A különbözõ alkalmazások a munkaasztalon megjelenõ alkalmazás-ablakokban futnak, illetve ikon állapotban szintén a munkaasztalon láthatók.

A Windows legfontosabb eleme a Program-manager (Program-kezelõ). Ez a Windows indításakor mindig betöltõdik, s mindaddig fut, amíg a Windowsból ki nem lépünk. Segítségével indíthatjuk el a különbözõ alkalmazásokat. Az alkalmazásokat reprezentáló ikonokat csoportokba rendezve egy-egy ablakban helyezik el. Ezek az ablakok a csoportablakok.

2. ábra Egy Windows ablak részei
Ikon típusok Egérkurzor

A Windowsban egy nyíl jelzi az egérkurzor helyét a képernyõn. Ezzel a nyíllal tudunk rámutatni a különbözõ elemekre.

Ha a Windows valamilyen mûveletet végez és ezért nem tud kommunikálni a felhasználóval, az egérkurzor helyett egy homokóra jelenik meg. Ha az egérkurzor ismét nyíl alakú, akkor folytathatjuk a munkát.

Párbeszédpanelek

Számos mûvelet végrehajtásához a Windowsnak további információkra van szüksége. Ezeket párbeszédpanelek segítségével kéri a felhasználótól. Szintén párbeszédpanelt alkalmaz, ha a felhasználóval információkat kíván közölni. A párbeszédpanelen parancsgombok, beviteli mezõk, listák, választó kapcsolók és kiválasztó négyzetek lehetnek.

Kilépés a Windowsból

A Windowsból a programkezelõ ablakának menüsorában található File menüpont Exit Windows (Kilépés a Windowsból) menüpontjával lehet. Ekkor megjelenik egy párbeszédpanel, amelyen kilépési szándékunkat meg kell erõsíteni. A kilépés után a DOS operációs rendszerhez térünk vissza. A kilépéshez az ALT F4 billentyûkombinációt is használhatjuk.

Alkalmazások

Egy alkalmazás elindításának legegyszerûbb módja, hogy az alkalmazás ikonjára kétszer rákattintunk az egérrel, vagy kiválasztjuk az alkalmazást, és leütjük az ENTER billentyût. A Windowsban több alkalmazást is elindíthatunk, így egy idõben több futó alkalmazásunk lehet. Ezek az alkalmazások közösen használják a számítógép erõforrásait.

Az alkalmazások információkat adhatnak át egymásnak a Clippboard-on (Vágólapon) keresztül. A vágólap egy ideiglenes adattároló. Az ablakban kijelölt információt az Edit (Szerkesztés) menü Cut (Kivág), vagy Copy (Másol) menüpontjával lehet a vágólapra írni. Kivágás esetén az eredeti ablakból az információ eltûnik. A vágólapon levõ információt a Paste (Beilleszt) menüpont segítségével lehet egy alkalmazásba bevinni. Az információ a vágólapon továbbra is megmarad. Ha egy új információt írunk a vágólapra, akkor az elõzõ törlõdik. A vágólap segítségével egy alkalmazáson belül is mozgathatunk információkat. A vágólap tartalmát a Clippboard Viewer (Vágólap-megjelenítõ) alkalmazás segítségével tudjuk megnézni. Ez az alkalmazás a Programkezelõ Main (Rendszer) ablakában található.

A DOS operációs rendszer használata Windows alatt

A Program Manager Main (Rendszer) ablakában található egy MS-DOS PROMPT megnevezésû ikon. Ha erre rákattintunk, akkor megjelenik egy ablakban a DOS operációs rendszer képernyõje, benne a DOS prompttal. Itt tetszõleges DOS parancsot kiadhatunk. Azonban a háttérben továbbra is ott van a Windows környezet, ezért lehet, hogy bizonyos mûveleteket nem tudunk végrehajtani (pl. nem célszerû az UNDELETE parancsot használni), vagy bizonyos programokat nem tudunk futtatni. Ha vissza kívánunk térni a Windowshoz, akkor a DOS prompthoz gépeljük be az EXIT parancsot.

A Windows rendszerhez számos alkalmazás tartozik, további alkalmazásokat pedig a felhasználó telepíthet a Windows alá.

Windowshoz tartozó alkalmazások

File Manager (File-kezelõ)

A File-kezelõ a lemezeken található könyvtárak és file-ok kezelésének kényelmes eszköze. Ablakaiban a könyvtárak struktúrája és tartalma grafikus módon jelenik meg.

Control Panel (Vezérlõpult)

A Vezérlõpult a Main ablakban található. Ha az ikonra kétszer rákattintunk, akkor megjelenik a Vezérlõpult csoportablaka. Itt különbözõ tevékenységek ikonjai láthatók segítségükkel a Windows alapbeállításait módosíthatjuk. Például átszínezhetjük a munkaasztalt, képernyõkímélõ programot választhatunk, amely akkor kezd mûködni, ha nem használjuk a gépet, beállítható a nyelv, a szám, dátum és idõformátum, a pénznem.

Print Manager (Nyomtatásvezérlõ)

A Nyomtatásvezérlõ feladata a nyomtatási feladatok irányítása. A nyomtatásvezérlõ a háttérben fut, ami azt jelenti, hogy miközben más alkalmazással dolgozunk, a nyomtatásvezérlõ végzi a feladatát. A nyomtatandó file-okat egy nyomtatási sorban helyezi el. Ezt a sort ellenõrizhetjük, törölhetünk belõle, vagy megváltoztathatjuk a sorrendet.

Windows kellékek (Accessories)

A Main (Rendszer) ablakban található ACCESSORIES (Kellékek) ikonra kétszer rákattintva megnyílik a Windows kellékeket tartalmazó csoportablak. Itt néhány praktikus eszközt találhatunk.

A leggyakrabban használt eszközök:
Write egy egyszerû dokumentumszerkesztõ
Paintbrush rajzolóprogram
Clock óra
Calculator számológép
Notepad jegyzettömb
Calendar naptár és határidõnapló
Card file kartoték
 

Elõzõ fejezet
Tartalomjegyzék
Következõ fejezet