Algoritmusleíró eszközök

Az algoritmusleíró eszközök célja, hogy egy feladat megoldásának algoritmusát géptõl függetlenül írja le, a megoldás menetét szemléletesen tükrözze.
Példa algoritmusleíró eszközre:

Folyamatábra

A folyamatábra az algoritmus lépéseinek sorrendjét utasítástípusonként különbözõ geometriai alakzatok felhasználásával szemléltetõ ábra. Az egyes utasítástípusokat a következõ szimbólumokkal lehet ábrázolni:

3. ábra A program elejét, illetve végét jelölik
4. ábra Beolvasó és kiíró utasítás
5. ábra Értékadó utasítás, mûvelet-végrehajtás
6. ábra Elágazás

A feladat végrehajtása egy, a rombuszba írt feltétel alapján az egyik, vagy a másik irányban folytatódik. A rombusznak két kimenete van, melyek igen és nem jelzéssel vannak ellátva (I, N).

7. ábra Ciklus-utasítás

A hatszögbe a ciklus lefutására vonatkozó feltételeket kell írni.

A folyamatábrában a haladási irányt nyilakkal jelöljük.

Példák:

1. Olvassunk be egy számot, majd írjuk ki az abszolút értékét! Megoldás

2. Olvassunk be számokat, és írjuk ki a reciprok értéküket! A beolvasást addig végezzük, míg pozitív értékeket olvasunk.
    Megoldás
 

Elõzõ fejezet
Tartalomjegyzék
Következõ fejezet