Ellenõrzõ kérdések

1. Mit nevezünk software-nek, milyen fõbb software csoportokról beszélhetünk?
2. Milyen rendszerprogramokat helyeznek el a számítógép ROM memóriájában?
3. Mi az operációs rendszerek feladata, hogyan osztályozzuk az operációs rendszereket?
4. Melyek a személyi számítógépeken leggyakrabban használt operációs rendszerek? (rövid jellemzés)
5. Hogyan indul a DOS operációs rendszer?
6. Ismertesse a DOS operációs rendszer lemez- és file-kezelését!
7. Mik a parancs-file-ok?
8. Milyen operációs rendszert kiegészítõ rendszerprogramokat ismer? (mindegyikrõl rövid ismertetés)
9. Ismertesse a Windows programcsaládot!
10. Mit nevezünk algoritmusnak?
11. Melyek a fõbb lépései a számítógép számára érthetõ program elkészítésének? (algoritmustervezés, magas szintû programozás, fordítás)
12. Milyen adattípusokat ismer?
13. Milyen mûvelettípusokat ismer - ezek milyen típusú adatokra alkalmazhatók?
14. Milyen utasítástípusokat ismer?

Ajánlott irodalom

IBM PC DOS I. , LSI Alkalmazástechnikai Tanácsadó Szolgálat, Budapest, 1987

Microsoft Windows Felhasználói kézikönyv 3.1-es verzió, 1992

Bakos Tamás : Operációs rendszerek , LSI Oktatóközpont

Móricz Attila : Windows 95 Microsft és NetWare hálózatokban , LSI Oktatóközpont

Szlávi Péter - Zsakó László : Módszeres programozás , Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986

Wirt, N. : Algoritmusok+adatstruktúrák=programok , Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1982
 

Elõzõ fejezet
Tartalomjegyzék
Következõ fejezet