A legfontosabb DOS parancsok

A DOS parancsok általános formája:

KULCSSZÓ paraméterek

Az utasítások akár kis-, akár nagybetûkkel is írhatók, a DOS nem tesz köztük különbséget. A kulcsszó és az elsõ paraméter között szóközt kell hagyni. Egy DOS parancsot a prompt után lehet beírni, majd az ENTER billentyû leütése után az operációs rendszer végrehajtja azt.
A parancsok ismertetésénél azokat a paramétereket, amelyeket nem kötelezõ megadni szögletes zárójelek ( [ ] ) közé tesszük. A három pont azt jelenti, hogy az elõtte álló elemet tetszõleges számban meg lehet ismételni.

PROMPT [szöveg]

A szöveg arról rendelkezik, hogy mi jelenjen meg a promptban.
Célszerû a promptot az autoexec.bat parancsfile-ban definiálni.

Lemez és file-kezelõ parancsok

Az aktuális meghajtó kijelölése

d:
d egy meghajtó betûjele

Keresési útvonal megadása

PATH [[d:]útvonal [[;[d:] útvonal] ...]]

Amennyiben a file megadásakor az elérési utat nem jelöltük, a DOS az aktuális könyvtárban keresi. Ha ott nem találja, akkor a PATH utasításban megadott útvonalakat járja végig az utasításban leírt sorrendben. Ha több azonos nevû file van, akkor azt találja meg, amelyik az elõbb szereplõ útvonalon van.

PATH az aktuális útvonal-kijelölés kiírása
PATH ; az útvonal-kijelölések törlése
A legfontosabb keresési útvonalakat célszerû az autoexec.bat parancsfile-ban megadni.

Alkönyvtár létrehozása

MD [d:]út
Az út vége az új könyvtár neve.

Aktuális könyvtár megadása

CD [[d:]út]
Az útmegadásban szereplõ utolsó könyvtár lesz az aktuális.
 

CD
Az aktuális könyvtár elérési útjának kiírása.

Könyvtár törlése

RD [[d:]út]
Az útmegadásban szereplõ utolsó könyvtár a törlendõ könyvtár.
Egy könyvtárt csak akkor lehet törölni, ha üres. Az aktuális könyvtár, továbbá a fõkönyvtár nem törölhetõ.

DELTREE [[d:]út]
Ennek a parancsnak a segítségével a könyvtárstruktúra egy része törölhetõ. Az útmegadásban szereplõ utolsó könyvtár és a hierarchiában alatta levõ összes könyvtár törlõdik, a bennük található file-okkal együtt.

Könyvtár tartalomjegyzékének kiíratása

DIR [d:][út][file-azonosító][/P][/W]
A parancs listázza a kijelölt könyvtárban levõ összes file-ra, vagy a megadott file-okra vonatkozó könyvtár-bejegyzéseket:
- a lemez azonosítóját
- a rendelkezésre álló szabad területet
- a file-ra vonatkozó információkat (azonosítóját, méretét, utolsó módosításának idõpontját)
/P a kapcsoló harására egyszerre csak egy képernyõnyi információ íródik ki, a listázás egy tetszõleges billentyû leütésére folytatódik
/W a kapcsoló hatására csak a file-azonosítók jelennek meg, a 80 oszlopos képernyõn 5 oszlopban
A file-ok megadásánál a * és a ? karakter alkalmazható.

File-ok átnevezése

REN[AME] [d:][út]file-azonosító file-azonosító
Az elsõ paraméterben megadott file nevét a második paraméterben megadottra változtatja. A file továbbra is ugyan abban a könyvtárban marad. A paraméterekben a * és a ? karakter is használható.

File-ok törlése

DEL [d:][út][file-azonosító]
Vagy a file-névnek, vagy az útmegadásnak szerepelnie kell. A file-megadásnál a * és a ? karakter használható.

Ha egy file-t törlünk, annak tartalma megmarad a lemezen addig, amíg a DOS egy másik file-lal felül nem írja. Ezt használja ki az UNDELETE parancs, amelynek segítségével a file helyreállítható a törlés után. A file nevének elsõ betûje elveszik a törléskor, ezért a helyreállításkor ezt meg kell adni.

UNDELETE
Hatására az aktuális meghajtón a törölt file-ok visszaállíthatók.

File-ok tartalmának kiíratása a képernyõre

TYPE [d:][út]file-azonosító
A megadott file tartalma megjelenik a képernyõn. Csak karakteres file-ok esetén célszerû használni, ha méretük elég kicsi.

File-ok nyomtatása

PRINT [/D:egységnév] [d:][út]file-azonosító
A megadott file tartalmát kinyomtatja az egységnévben megjelölt perifériára. A nyomtatás alatt a számítógéppel tovább dolgozhatunk, mivel ez a program idõosztással használja a processzort. A parancssorban egyszerre több file-név is megadható.
Az egységnév: LPT1, LPT2, LPT3, PRN, COM1, COM2, AUX lehet. Az alapértelmezés az LPT1.

File-ok másolása

COPY [d:][út]file-név1[.kit][+[d:][út]file-név2[.kit] [+...] [d:][út][file-név][.kit]
A parancs a + jellel összekapcsolt file-okat egy file-lá összefûzve a file-névben megadott névvel hozza létre. Ha nem adjuk meg a cél-file nevét, akkor az elsõ forrás-file nevével fogja a másolatot létrehozni. Amennyiben csak egyetlen forrás-file-t adunk meg, úgy a file egyszerû másolása történik meg. Ha már létezik olyan azonosítójú file, mint amit a cél paraméterben megadtunk, úgy az felülíródik. Ha a forrás-file-ok megadásánál a * , vagy a ? karaktert használjuk, akkor az összes másolt file neve megjelenik a képernyõn a másolás során. Ha ezeket a karaktereket a cél-file-nál használjuk, akkor a helyükre a megfelelõ forrás-file-név karakterei kerülnek. Például:
COPY *.TXT *.DOC hatására az összes .TXT kiterjesztésû file-t átmásoljuk, de a másolatok kiterjesztése .DOC lesz.

Lemez formázása

FORMAT [d:][/S][/V][/4]
A parancs elõkészíti a lemezt a DOS file-ok számára, ellenõrzi, hogy nem sérült-e, felírja az üres könyvtár-blokkot és a file-leíró táblázatot.
A /S kapcsoló hatására az aktuális meghajtóról az operációs rendszer file-jai rákerülnek a megformázott lemezre.
A /V kapcsoló alkalmazása lehetõvé teszi, hogy kötetazonosítót adjunk a lemeznek.
A /4 kapcsoló esetén a floppyt 360 Kbyte-osra formázza meg, egyébként 1.2 Mbyte-osra.
Egy FORMAT paranccsal több lemezt is megformázhatunk.
A floppy-lemezeket az elsõ használat elõtt mindig meg kell formázni.

Egyéb parancsok

Dátum megadása

DATE dátum
A dátumot a következõ formák valamelyikében lehet megadni:

hh a hónap sorszáma (1 - 12)
nn a hónapon belüli nap sorszáma (1 -31)
éé az év utolsó két számjegye (80 - 99)

A dátum formája az adott gépre generált DOS beállításaitól függ.
A DATE parancs paraméterek nélkül a rendszerdátum lekérdezésére szolgál. A dátum megjelenítése után lehetõségünk van azt megváltoztatni. Ha nem akarunk élni vele, akkor az ENTER billentyût kell leütni.
A rendszerdátum és az idõ a file-ok létrehozásakor illetve módosításakor bekerül a könyvtárba.

Idõ megadása

TIME óó:pp:mm[.xx]

A TIME parancs paraméterek nélkül a rendszeridõ lekérdezésére szolgál. Az idõ megjelenítése után lehetõségünk van azt megváltoztatni. Ha nem akarunk élni vele, akkor az ENTER billentyût kell leütni.

A képernyõ törlése

CLS

Segítség kérése

HELP [parancs neve]

A HELP parancsra egy menüvezérelt program indul el, amely a DOS operációs rendszer használatáról, parancsairól ad tájékoztatást. Ha konkrét parancsot is megadunk a program indításakor, akkor annak a parancsnak az ismertetése jelenik meg a képernyõn.
 

Elõzõ fejezet
Tartalomjegyzék
Következõ fejezet