Bevezetés

A mai ember a számítógépeket már nem csak önmagában használja, hanem egy hálózat részeként. Ennek egyik eklatáns példája az Internet. Mellette azonban nagyon sok egyéb számítógépes hálózattal találkozunk, amelyeket vállalatok, oktatási intézmények, kormányzati szervek, kereskedelmi szolgáltatók, stb. üzemeltetnek. Ezek a hálózatok döntõ többségben személyi számítógépekre (PC-k) épülnek. Kívülrõl szemlélve ezeket a hálózatokat mint minden más hálózatot, úgy gondoljuk, hogy szinte törvényszerû a hibamentes mûködésük, a szolgáltatásaik magas színvonala. Ha egy kicsit betekintünk a számítógépes hálózat rejtelmeibe, megérthetjük annak mûködését, felépítését, sõt gyenge pontjait.

Ebben a részben megismerhetjük a számítógép hálózatok alapfogalmait. Sokszor elõfordul majd a rövid, tömör értelmezés a hely szûkössége miatt, de akit bõvebben érdekel ezen témakör az ajánlott irodalomjegyzékben található könyvekben utána nézhet.

Kezdjük a témakör ismertetését egy kérdéssel. Miért is kapcsoljuk össze a számítógépeket? Milyen elõnyökkel jár a számítógépes hálózat?

A hálózat elõnyeit a következõ felsorolással lehet magyarázni:

A felsorolás végeztével két definíció a számítógépes hálózatra.
    1. A számítógép hálózat autonóm számítógépek összekapcsolt rendszere.
    2. A számítógép hálózat olyan függõségben lévõ vagy független számítógépek egymással összekapcsolt együttese, amelyek abból a célból kommunikálnak egymással, hogy bizonyos erõforrásokon osztozkodhassanak, egymásnak üzeneteket küldhessenek, illetve terhelésmegosztást vagy megbízhatóság növekedést érjenek el.
 
 Elõzõ fejezet
Tartalomjegyzék
Következõ fejezet