A hálózatok csoportosítása III.

Kapcsolási technika alapján

Összeköttetés nélküli Virtuális összeköttetés Mik irányítják a számítógép hálózatok építését, fejlesztését, használatát? Szabványok, általános szakmai megfontolások, ajánlások. Számtalanszor tapasztalhatjuk, hogy ugyanaz a program kitûnõen fut egy eredeti IBM számítógépen és egy taiwani gyár által készített vele kompatibilis gépen.
Nagyon kevés olyan céggel találkozunk, aki egyszerre gyárt mindent a számítógép hálózathoz (IBM, Digitel), beleértve a szoftver és hardver elemeket. A legáltalánosabb megoldás, hogy csak egy vagy több területre szakosodnak, ekkor viszont a kapcsolódási pontokat (interface-ket) pontosan definiálni kell.
Bármilyen projekt esetében is megfigyelhetõ a feladatok részekre bontása, a részfeladatokat különbözõ emberek valósítják meg, tehát házon belül is megjelenik az interface probléma.
A tervezés és megvalósítás könnyítésének érdekében tehát a hálózatokat rétegekre (layer) osztják.
5. ábra  Hálózati rétegek
 Azonos szintû rétegek csak egymással kommunikálhatnak. E kommunikáció szabályai a protokollok. A teljes átvitelben több ilyen is részt vesz, ezek egymást követõ halmazát protokoll stack-nek nevezzük. Az elküldött üzenet egy ilyen protokoll stack-en megy végig, míg elér az átvivõ közeghez. Minden egyes protokoll saját információval egészíti ki az áthaladó csomagot.
A felsõbb réteg az alatta lévõ réteg szolgáltatásait használja. A rétegek közötti elemi mûveleteket egy interface definiálja.
A rétegek és protokollok halmazát hálózati architektúrának hívjuk.
A rétegekre a következõ megállapítások érvényesek, hogy
Elõzõ fejezet
Tartalomjegyzék
Következõ fejezet