A LAN hálózatok

Ha hálózatban dolgozunk, akkor azt elsõsorban egy LAN részeként tesszük, ami kapcsolódhat egy nagyobb hálózathoz (MAN, WAN). Tehát nézzük közelebbrõl a LAN-okat.

LAN-ok jellemzõi

Kiépítése viszonylag olcsó, a hardver és szoftver támogatottsága bõ. Ebbe a kategóriában a kis vállalkozástól kezdve a több száz fõs vállalat is megtalálhatja a megoldást.
Ebben a kategóriában is felvetõdött a szabványosítás kérdése. Ebben nagy szerepet játszik az amerikai IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) szervezet. A szabványait 1985-ben adta ki, összefoglaló nevük IEEE 802.
A lokális hálózatok az ISO/OSI rétegmodellben csak az elsõ két szintet ölelik fel. Nekik nem kell nagy hálózat, nincs útválasztási probléma, csak szomszédos gépeket kötnek össze.

Az IEEE szabványok felosztása

802.1 Bevezetés és alapdefiníciók meghatározása.
802.2 A logikai kapcsolatvezérlés szabványa (LLC - Logical Link Control). Garantálja a hibamentes átvitelt.
802.3 CSMA/CD

802.4 Token Bus (Vezérjeles sín) 802.5 Token Ring (Vezérjeles gyûrû) A szabvány lehetõvé teszi további hálózati hardver elemek szabványosítását is. Ennek elsõ jele volt az FDDI nevû, 100 Mbit/s sebességû, optikai szálas hálózat szabványosítása. Mûködési módja a 802.5-ös hálózatén alapszik, azaz vezérjeles gyûrû.
Ezek a hálózatok jelentik a klasszikus hálózatokat. Az élet azonban továbblépett, és mára kérdéssé vált a nem üvegszálas mégis gyors (100 Mbit/s) rendszerek kifejlesztése. Az IEEE is foglalkozott ezekkel és két megoldás is született:
Elõzõ fejezet
Tartalomjegyzék
Következõ fejezet