NETIQETTE: A hálózati etika alapjai

Az Internet nemcsak számítógépekbõl és parancsokból áll. Az Internetet az EMBEREK teszik azzá, ami.

És, mint az életben, a Hálón is a különbözõ embercsoportok különbözõ szokásokat alakítanak ki. Az emberek csoportosulhatnak földrajzilag is, de az Interneten a témák szerinti csoportosulás a jellemzõ. Ha bejelentkezik egy hírerverre (news-server), több ezer hírcsoportot talál. A hírcsoportok mellett újabb több ezer levelezési lista fogja össze az adott témában érdekelteket.

Internetes “pályafutása” kezdetén még esetleg megelégszik a World-Wide Web feltárásával, levelezési listák és hírcsoportok olvasásával, IRC csatornák “hallgatásával”. Hamarosan azonban eljön az a pillanat, amikor már Ön is hozzá akar szólni a beszélgetéshez. Ekkor változik meg teljesen az élete…

A Hálóra jellemzõ az “egyenrangúság”, vagyis az, hogy ugyanúgy ír levelet a barátjának, mint az ellenségének, a fõnökének. Ez egy bizonyos fokú informalitást eredményez, ami persze nem jelent teljes anarchiát, inkább a stílust határozza meg. Annak ellenére, hogy egy listára küldött levelet több százan, esetleg több ezren olvasnak (akik közül valószínûleg nagyon keveset ismer személyesen), az Interneten a tegezõdés a szokás. Ha egy listára magázódva ír levelet, mindenki számára egyértelmû lesz, hogy új. Magánlevélben persze lehetnek eltérések.

 
Elõzõ fejezet
Tartalomjegyzék
Következõ fejezet