ALKALMAZOTT INFORMATIKAI ÉS INFORMATIKA ELMÉLETI ALAPFOGALMAK ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEK

A Gazdasági Informatika Tanszék alapozó jellegû tárgyai mellett (Adatbáziskezelés, MS-Office alkalmazások, Internet, ...) a Gazdasági Informatika tárgy és az ezt követõ (gazdasági informatika) szakirányos tárgyak (Mesterséges intelligenciák, EU-agrárinformatika, Mg-i vállalat információs rendszere) keretében lehetõség nyílik az informatika alapvetõ elméleti és gyakorlati kérdésköreinek megismerésére. Ízelítõül következzék egy kivonat a komplex tananyagból, melybõl most csak néhány témakör kerülhet kiemelésre, melyek ismerete azonban alapvetõen meghatározhatja a leendõ felhasználók informatikáról alkotott elképzeléseit, ill. igényeit és elvárásait.

 
Elõzõ fejezet
Tartalomjegyzék
Következõ fejezet