Bevezetés

A következõ - sok szempontból talán önkényesnek tûnõ - kiemelések elõtt tisztázandó, hogy az informatika egy viszonylag fiatal tudományterület, mely sok, önmagát jól lehatárolni képes részbõl úgy épül fel, hogy maga az informatika fogalma lényegében definiálatlan marad. Másrészt a valós történések mindegyikének van egy fajta adat/információ vetülete. Így - ha akarjuk - minden besorolható az informatika körébe.
A definíciós problémákon túlmenõen azonban világosan kirajzolhatók a piaci történések és a tudományos gondolatok alapján olyan trendek (ill. tények, elvek, hitkérdések és misztikumok), melyek tudatosítása elengedhetetlen a következõ évtizedekre való felkészülésben.
Ebbõl kiindulva elõször szemügyre veszünk néhány - a gondolkodásunkat alapjaiban meghatározó - elvet. Majd megkíséreljük tisztázni azokat a misztikumokat (félreértéseket), melyek nagyban befolyásolhatják a számítástechnikával való hatékony együttmûködésünket. Ezt követõen néhány projekt kapcsán - áttekintésre kerül a mai tényszerû helyzet. S legvégül pedig - a jövõre való jobb felkészülés érdekében - felvázolásra kerülnek a jövõben várható trendek és eredmények.

 
Elõzõ fejezet
Tartalomjegyzék
Következõ fejezet