Ellenõrzõ kérdések:
 •  Definiálja a számítástechnika, az informatika és az információtudomány kapcsolatát?
 • Vázolja fel röviden a problémamegoldás sémáját!
 • Milyen összefüggés van a döntéshozatal és az elõrejelzések között?
 • Mi az objektív tudás?
 • Mi a céltalanság tételének lényege?
 • Melyik az a két terület, amelyen a céltalanság tétele érvényesül?
 • Milyen tényezõk gátolják a tökéletes modellezést?
 • Vázolja fel az információs többletérték elméletét!
 • Mi az információs technológiai paradoxon lényege?
 • Ismertesse a kritikus informatikai affinitás fogalmát!
 • Mit jelent a GPS és hogyan realizálható?
 • Beszéljen az ok-okozat kapcsolatáról és ellentmondásairól!
 • Van-e létjogosultsága az elõrejelzéseknek a káosz és a determinizmus határán?
 • Hogyan néz ki az esetalapú következtetés folyamata?
 • Vesse össze az intuitív és az algortimikus problémamegoldás elõnyeit és hátrányait!
 • Ajánlott irodalom:

  Pitlik László: Agrárinformatikai szöveggyûjtemény, 3. kiadás, Agroconsult Kft., 1997

   
  Elõzõ fejezet
  Tartalomjegyzék
  Következõ fejezet